İstanbul Kombi Servisi

Doğal gaz nedir?

dogal-gaz-nedir

Doğal gaz nedir ve ne işe yarar

Günümüzde ısınma ihtiyacı önemli bir sorun olmaktan çıkmış, ısınmada ve ısıtmada seçenek yelpazemiz genişlemiştir. Gelişmiş ülkeler günümüzde ısı elde etmek için katı yakıtları kullanmaktan vazgeçmiş ve doğal gaza yönelmiştir.

Doğalgazın ülkemizdeki macerası 1970’lerin sonlarına rastlamaktadır ve ilk kez bir fabrikada kullanılmıştır.1983 yılının sonları 1984 yılı başlarında ilk doğal gaz kent şebekesi Türkiye’de başkent Ankara’da kurulmuştur. 1990’larda İstanbul’da doğal gazla tanışmıştır.

Doğal gaz fosil bir yakıttır lakin linyit ve kömür gibi fosil yakıtlardan ayrılan en önemli özelliği atmosfere verdiği zarar diğer fosil yakıtlara göre katlarca kez azdır bu da doğal gazın tabiatın korunması ve insanların gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılır bir dünya bırakması anlamına gelmektedir. Uzun vadede doğal gazla çalışan sistemler özellikle kombiler bütçenizden yakıt için ayırdığınız miktarın birçoğunun cebinizde kalmasını sağlayacak ve sizi büyük bir ekonomik bunalımdan çıkarmaya yetecektir.

Ayrıca doğal gazın transferi nakliyesi diğer yakıtlara oranla çok daha kolaydır. Doğal gaz fosil yakıtlar içinde en kolay depolanan yakıttır. Taş kömürü, linyit gibi yakıtlar genellikle enerjiye dönüşme aşamasında yüklü miktarlarda atık bırakmaktadır. Fakat doğal gazda böyle bir atık sorunu söz konusu değildir. Üstelik doğal gazın rengi ve kokusu yoktur.

Atmosfere salınan zararlı gazların çok az olması ısıtma sistemlerinde de çabuk kirlenme atık oluşmasını da engellemesi ,ısıtma sistemleriniz dost bir yakıt olan doğal gaz sayesindedir. Kombi servisi olan işletmemiz tüm doğal gazlı ısıtma soğutma cihazlarına servis hizmeti vermektedir.

Servis Çağır